Artikler

Deltagelse. 2014. Opslag i I Ny pædagogisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag.

Psykologi. 2007. Fag i samspil med praktik i professionsuddannelser 2. Red. Lone Jensen.

Et causeri om institutioner og organisationer Eller om den samfundsmæssighed skolen eksisterer i og de modsætningsfyldte betingelser skolernes ansatte skal leve med. Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr 4/2006

»Læreruddannelse for hvem«. Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2/2001

»Forskning skal bruges«. Folkeskolen nr 37/2000

»Udvikling og forskning må ikke skilles«. Folkeskolen nr. 29/30/31/32 2000

»Indledning« i Mathisen, Anders (red). Projektarbejde i praksis – om uddannelsesproblemer i 90’ernes Danmark. Unge Pædagoger.1999

»En eksemplarisk diskussion om læring – eller IKT bølgen er over os« Leder i Unge Pædagoger 5-6/1999

»De svar vi får afhænger af de spørgsmål vi stiller. Ny læreruddannelse« Unge Pædagoger 2/1998

»(Re)installering af idyl« Leder i Unge Pædagoger 8/1996

»Differentiering« Unge Pædagoger 3-4/1995

»Service og Turisme – et kursus for unge arbejdsløse« Unge pædagoger nr. 4/1993

»Kultursammenstød – mellem pæd. og lærere i den samordnede indskoling Unge Pædagoger 2/1992 (genoptrykt iLæsestykker til pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Danmarks Lærerhøjskole, 1993-94. Samt i Skoleudvikling – fra institution til organisation. Unge Pædagoger, 1996)

»Kommunen driver unge ud i stofmisbrug”. Kronik i Ugebladet Hørsholm og Karlebo kommune 2. august 1989

»En skæv virkelighed« Unge Pædagoger 4/1989

»Vild-video« i »Tv og Video – vold mod børn?«. Pædagogisk Psykologisk Forlag 1989

»Et ungdomsprojekt i udvikling« Unge Pædagoger nr. 8/1988

»Ozonlaget sygner hen og solen varmer« Unge Pædagoger nr. 2/1987

»Blodskam« Unge Pædagoger nr. 5/1986

»Udemokratisk specialundervisning« Unge Pædagoger nr. 7/1984

»Kardemomme by eller kollektiv« Unge Pædagoger nr. 3/1984

»Læreruddannelsen« Unge Pædagoger nr. 6/1981

Bøger, evalueringer og rapporter

Skolelivets socialpsykologi. Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver. Højholt, Charlotte og Witt,

Gunnar  (red). Unge Pædagoger.1996.

En socialpædagogisk praksis – et portræt af arbejdet på en ungdomspension. 1995. Witt, Gunnar (Kandidatuddannelse i Psykologi)

Ung i Europa: service og turisme: kursus fra den 16.februar til den 10.juli 1992. Witt, Gunnar

Den adresseløse institution: midtvejs evaluering maj 1990. Witt, Gunnar

Den adresseløse institution. Ungdomsgruppen “Hovederne”. Evaluering: Forløbet maj 1989 – juni 1990. Pinsetur 1990. Witt, Gunnar.

Statusrapport vedrørende Ungdomshuset Egedal. Maj 1989. Witt, Gunnar:  Andersen, Ingeborg og Carlsen, Dorthe

Ungdomshuset Egedal. En statusrapport Februar 1988.

Witt, Gunnar; Smitt, Liljan Wagner og Leth-Espensen, Jette

Video. Et ungt medie – de unges medie. Witt, Gunnar (red). Unge Pædagoger. 1987

»Av for Søren« Specialundervisning – alment belyst gennem et konkret eksempel. Unge Pædagoger 1985. I Larsen, Ib H. og Witt, Gunnar.