Om mig

Jeg har arbejdet som terapeut siden 1999. I 2016 fik jeg overenskomst med sygesikringen og modtager klienter henvist fra lægen.

Jeg har været lektor på professionshøjskolen i København og har bl.a. lavet efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Desuden har jeg været ekstern lektor på RUC og censor ved psykologiuddannelserne på universiteterne i Danmark.

Jeg har lavet efteruddannelse af lærere i Danmark og Grønland.

Jeg har jeg arbejdet i forskellige sammenhænge med børn, unge og voksne med problemer. Blandt andet har jeg arbejdet i specialklasser i folkeskolen, på døgninstitutioner for både børn og unge samt i misbrugsprojekt samt været med til at etablere forskellige kommunale ungdomsprojekter.

Kort info

  • Akkrediteret af IKAS
  • EMDR akkrediteret terapeut
  • Certificeret i NEO-PI-3 personlighedstest
  • Psykoterapeut
  • Familieterapeut
  • Organisations- og uddannelseskonsulent
  • Tilknyttet forskningsgruppe om ”Børneliv på tværs”
  • Psykolog med speciale i socialpsykologi.
  • Folkeskolelærer med speciale i specialundervisning.